Protocols per promoure la igualtat a les empreses

16/04/2021

per Eli Abad / Sòcia Fundadora Between Technology i Membre Netmentora

 

Després d’un mes de març ple d’activitats visibilitzant el talent femení i reivindicant la igualtat de gènere a la societat, proposo que no ens quedem els altres 11 mesos sense fer res, tot esperant al març de 2022 per tornar a parlar-ne.

Des de Netmentora treballem cada dia per avançar cap a la igualtat de genére efectiva i proposem que ho feu també a les nostres empreses.

Com avançar cap a la igualtat de génere efectiva?

  1. Acceptar que TOTS som masclistes, inclús les persones més feministes, com jo mateixa, perquè no som immunes a l’impacte de la societat masclista i patriarcal en la qual ens hem educat. Resulta que som feministes per convicció i masclistes per socialització. Moltes vegades sentim empresaris/es i managers que pensen que com que ells o elles no son «masclistes» i no fan coses «contra» les dones, no tenen escletxa salarial ni discriminació a la seva empresa perquè apliquen la “meritocràcia”, però els mèrits no els mesurem per igual en homes i en dones: està demostrat que als homes els contractem o promocionem pel seu “potencial” en canvi a les dones pel seu històric, han d’haver demostrat. Segur que la “meritocràcia” és justa?
  2. Fer conscients els nostres biaixos inconscients de gènere: Necessitem formar-nos per corregir el nostre masclisme inconscient, de fet, si no ens documentem, podríem tendir a pensar que les noies i dones tenen menys interès o menys capacitat natural que els homes pels àmbits STEM, per exemple, o menys ambició per arribar a posicions directives, però no és així, i ens ho demostra el llibre “Las mujeres no se atreven a pedir” les autores Linda Babcock y Sara Laschever, on ens expliquen com condicionem educacionalment a nens i nenes a causa dels biaixos inconscients dels adults i com així perpetuem els patrons sexistes tant en preferències d’estudis i professions com en capacitat negociadora. Si volem evitar que aquests biaixos continuïn limitant el nostre avanç cap a la igualtat de gènere en les nostres empreses, hem d’apostar per la formació i sensibilitzaciósobre els biaixos inconscients de gè
  3. Definir objectius de millora, però per que siguin realistes i assolibles necessitem conèixer la situació tant a dins com a fora de la nostra empresa i per això us recomanem la lectura de l’informe d’Indicadors d’igualtat de gènere de Catalunya 2020 elaborat per l’ODEE (Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra) i l’informe Women in Business 2020 de Grant Thornton. El següent pas que recomanem és fer-nos una auditoria externa per mesurar els KPIs sobre els que ens hem marcat objectius de millora, definir un pla d’acció per assolir-los, avaluar el resultat cada any i corregir/adaptar el pla per continuar millorant.
  4. Inspirar-nos en les accions que proposem associacions com CTECNO, amb el seu Manifest Grup DONATIC, un document que reculli recomanacions i millors pràctiques a implementar dins de les empreses per tal d’aconseguir un sector tecnològic amb igualtat d’oportunitats per a les dones, enriquint així les empreses i a la vegada la societat.
  5. Impulsar la incorporació de dones als equips directius de les nostres empreses. Això no només ens fa avançar cap a una societat més justa, també cap a una empresa més rendible ja que una bona part del mercat i de les decisions de compra estan en mans de les dones: com podem dissenyar productes serveis exitosos si no tenim en compte el punt de vista del 50% de la població? Segons l’Informe OIT, ¾ de les empreses que promouen la diversitat registren un augment de beneficis entre un 5% i 20%.

 

Newsletter

Segueix-nos

© IndianWebs