Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per ASSOCIACIÓ Réseau ENTREPENDRE CATALUNYA (NETMENTORA CATALUNYA) i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

 Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.

 Quina és la legitimació per al seu tractament.

 Durant quant de temps els conservem.

 A què destinataris es comuniquen les seves dades.

 Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT ASSOCIACIÓ Réseau ENTREPRENDRE CATALUNYA (NETMENTORA CATALUNYA)

CIF: G.-65794919 C/ Provença, 339, 08037 Barcelona – Espanya

privacitat@netmentora.org

D’ara endavant “Netmentora Catalunya”, “Nosaltres” o el “responsable del Tractament”.

2. DADES PERSONALS

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades que pugui identificar-directament o indirectament. Les Dades Personals inclouen informació tal com nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, codi postal, telèfon de contacte, entre d’altres, i poden variar en funció de si es tracta d’usuari, empresari, col·laborador i / o emprenedor. També podria incloure identificadors numèrics únics com l’adreça IP del seu ordinador, així com, també la informació que obtenim a través de galetes.

Aquesta política de privacitat cobreix tots les Dades Personals recollides i utilitzats per Netmentora.

Pel present, l’usuari (vostè, usuari, empresari, col·laborador i / o emprenedor) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Qualsevol pèrdua o dany causat a la Plataforma, a el responsable del Tractament oa qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la Plataforma, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

El subministrament de Dades Personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si és el cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les Dades Personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i / o prestar-li els serveis oferts per Netmentora Catalunya, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre-correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat. Aquesta informació personal és estrictament confidencial. No proporcionar tal informació personal implicaria no poder gestionar l’alta a la Plataforma.

En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

3. ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

– Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre a les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

– Legitimació: El consentiment de l’usuari a l’sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i Currículum Vitae per participar en els nostres processos de selecció presents o futurs.

4. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les Dades personals que recaptem de vostè poden ser tractades pel responsable del Tractament, entitats de el Grup sobre la base legal de l’interès legítim de Netmentora Catalunya, i / o per complir amb fins administratius. Així mateix, les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

– Les seves Dades Personals seran comunicats a empresaris i / o emprenedors, si escau, per a possibilitar el contacte amb qualsevol d’ells i per a la correcta execució dels serveis oferts per la Plataforma.

– Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de TI, com a proveïdors de la Plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre vostè.

– Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i ressenyes, CRM, anàlisi web i motor de cerca.

– Agències de publicitat, empreses i plataformes de màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials que ens ajuden a l’elaboració d’anuncis i / o campanyes sobre l’Entitat, tant a Catalunya com a la resta de món, així com per analitzar la seva efectivitat d’aquests anuncis o campanyes i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.

– Per eficiència de l’servei, de vegades les seves dades podran ser comunicades a prestadors de serveis que puguin estar ubicats als Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu. No obstant això, ens assegurem que tota comunicació de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d’aplicació.

5. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Conservarem únicament les seves Dades Personals durant el període de temps que necessitem d’ells a propòsit de la finalitat per a què els tractem o durant el període de temps legalment establert per a això. – Les Dades Personals obtinguts a través del registre per a l’obtenció d’un servei, els obtinguts a través d’una consulta a través dels formularis de consultes o mitjançant l’adreça de correu electrònic es conservaran fins que es realitzi el servei o durant el temps d’atenció per a la resolució de la seva consulta. En el cas de rebre la seva Curriculum Vitae, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció. – Aquells Dades Personals obtinguts per el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions de caràcter informatiu, es mantindran fins que vostè exigeixi la seva eliminació.

6. Drets en relació amb LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució de les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

– Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes. – Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

– Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies. – Sol·licitar l’oposició a l’tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.

– Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al Responsable de Tractament, a la seva adreça postal o electrònica (indicades en el punt 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals. En cas de divergències amb l’associació en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves Dades Personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

8. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos. No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra Plataforma.

9. CONTACTE

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en què tractem i fem servir les seves dades personals o desitja exercir qualsevol dels drets anteriorment descrits, poseu-vos en contacte amb privacitat@netmentora.org.

 

Newsletter

Segueix-nos

© IndianWebs