5 conclusions de l’afectació del teletreball en les relacions internes dels treballadors d’una empresa

11 de març de 2022

Nora Solé, Directora de RRHH de Cofidis España, ens ha fet arribar un interessant estudi de la prestigiosa revista Nature, en el qual s’investiguen els efectes que pot provocar la implantació generalitzada del teletreball en el si d’una organització empresarial.

En aquesta investigació s’ha analitzat, durant els sis primers mesos de 2020, com el treball en remot ha canviat algunes de les pràctiques en les comunicacions i les relacions de 61.182 empleats de Microsoft als Estats Units.

Us compartim les principals conclusions:

• El teletreball disminueix la comunicació síncrona (a temps real entre dues o més persones) en favor de la comunicació asíncrona (sense coincidència temporal entre elles). • La comunicació asíncrona fa que els treballadors tinguin una relació menys fluida i dinàmica a l’hora de comunicar-se amb altres integrants de l’empresa. És a dir, la xarxa està més fragmentada perquè els empleats interactuen i presten menys atenció a altres grups que no són el seu. • Els treballadors s’aïllen més. Això es nota tant en les relacions formals com en les informals. • Els empleats estan més connectats amb persones amb les quals tenen un vincle més fort (caps, gerents, etc.), que amb les que tenen vincles més dèbils (per exemple, companys de diferents departaments). Aquesta forma de relacionar-se els impedeix tenir accés a nova informació que pot aportar valor afegit al desenvolupament diari de les seves funcions laborals. • El correu electrònic i la missatgeria instantània són els mitjans de comunicació que més utilitzen els treballadors que teletreballen. L’ús generalitzat d’aquests mitjans fa que els sigui més difícil transmetre i processar informació complexa.